Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił.
— Bukowski / Z szynką raz

June 20 2015

8791 1830 420
Reposted frommisieq misieq viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman
Sponsored post
6799 348b 420
Reposted fromkjuik kjuik viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman

June 18 2015

June 17 2015

8842 f97d 420
thanks digger
Reposted frommaskopatol maskopatol viamsunderground msunderground
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman
Play fullscreen
Stare, piękne, ponadczasowe. Nadal cieszy. 

June 14 2015

3934 6d2a 420
Reposted fromtowo85 towo85 viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman

June 11 2015

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

June 04 2015

9359 a186 420

Happy French girl and her cat (1959).

June 02 2015

5200 9dd7 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamsunderground msunderground
8393 6b09 420
Reposted fromrichtich richtich viamsunderground msunderground
8053 f706
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS vianowelovestory nowelovestory
Reposted fromisno isno viacats cats
5183 2670 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacats cats
Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny – świat okaże się kochający, przyjacielski i pomocny dla Ciebie.
— Thomas Dreier
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

May 31 2015

8275 93a9
1403 2b34 420
Reposted from050996 050996 viapraesens praesens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...